Het Moderna team staat klaar voor alle rijbewijzen

De herwerkte versie 2018

Hoe behaal je je rijbewijs?

1. De theoretische voorbereiding

Voor welk voorlopig rijbewijs je ook kiest, je begint best met een theoretisch examen.

Hoe bereid je je voor?

 • je kan met vragen en problemen steeds vrijblijvend terecht in onze rijschool.

2. De praktische opleiding ?

Een veilige rijopleiding begint best met een professionele basis dankzij :

 • de dubbele bediening in ieder lesvoertuig

 • de gebrevetteerde lesgevers

 • het inoefenen van moeilijke doorgangspunten van de examenomloop worden tijdens de lessen

 • de pedagogische verantwoorde manier van lesgeven van onze instructeurs/instructrices

 • de beschikbaarheid van de lesgevers tijdens de stageopleiding om je raad te geven.

Vanaf welke leeftijd kan je beginnen?

Vanaf 17 jaar

Hoeveel lesuren moet je volgens tijdens de rijopleiding?

Je kan beginnen met een basispakket van 6 lesuren, nadien kan je zelf met de onderrichter bepalen hoeveel lesuren je best nog kan volgen om op een veilige manier met je begeleider verder te rijden.

Mag je ook alleen rijden tijdens je stageopleiding?

Dit kan enkel na het volgen van minstens 20 prakijklesuren en op voorwaarde dat de rijschool een bekwaamheidsattest aflevert.

Hoe lang duurt de stageperiode?

Minstens 9 maanden ongeacht het systeem dat je kiest (oefenen met of zonder begeleider).

Welke beperkingen gelden als je met een voorlopig rijbewijs rijdt ?

 • Het is alleen toegelaten op Belgisch grondgebied.

 • Je mag geen passagiers vervoeren, behalve :
  • als je oefent met een voorlopig rijbewijs met begeleider: je mag één passagier meenemen;
  • met een voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je mag één persoon meenemen op voorwaarde dat die persoon in bezit is van een rijbewijs B en min. 24 jaar is.

 • Voor iedere kandidaat is het verboden te rijden tussen 22 u en 6 u op vrijdag, zaterdag, zondag, vooravonden van wettelijke feestdagen en op de wettelijke feestdagen zelf

Je kan geen voorlopig rijbewijs bekomen indien je veroordeeld bent tot verval van recht op sturen.

Hoe lang is het voorlopig rijbewijs geldig?

18 maanden voor het VR zonder begeleider

36 maanden voor het VR met begeleider

Kan je nog van voorlopig rijbewijs veranderen?

Je hebt gekozen voor een voorlopig rijbewijs met begeleider, maar de opleiding lukt niet goed of je zou liever alleen willen rijden; in dat geval kan je omschakelen naar een voorlopig rijbewijs zonder begeleider op voorwaarde dat je voldoet aan volgende vereisten :

 • een lessenpakket van min.20 uren praktijk gevolgd hebben in de rijschool

 • in het bezit zijn van een afgiftebewijs van bekwaamheidsattest van de rijschool

Je voorlopig rijbewijs is vervallen, wat nu?

Sinds 1/12/06 kan je met een vervallen voorlopig rijbewijs geen examen meer doen. In dat geval moet je in het gemeentehuis een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider gaan halen en kan je gedurende minstens drie maanden verder rijden onder dezelfde voorwaarden. Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider is slechts éénmalig geldig. Na een verloop van drie jaar vervalt het theoretisch examen en ook de gevolgde rijlessen en moet je terug van vooraf aan beginnen.

Wat gebeurt er als je niet slaagt voor het rijexamen?

Je voorlopig rijbewijs blijft geldig waardoor je nog verder kan rijden (met of zonder begeleider) en je je opnieuw voorbereiden voor een volgend examen. Na tweemaal niet slagen ben je verplicht om 6 uur praktische lessen in de rijschool te volgen.

Tarieven :

Bekijk hier de huidige tarieven.

Welke kortingen kan je genieten bij rijschool Moderna?

 • leden van een moto-club voor het rijbewijs A : 10%

 • kom je in groep (vanaf drie personen) dan betaal je geen inschrijvingsgeld; waarde 25€ per persoon

 • vervolmakingslessen met eigen wagen of moto : 20%

Kwaliteitsgarantie

De doorlichting uitgevoerd door het onafhankelijk orgaan Management Information, dat garant staat voor kwaliteitsborgingssystemen, vermeldt een tevredenheidspercentgage van niet minder dan 93%. De grootste troeven door de klanten in het auditrapport aangehaald zijn :

 • voordelig prijs-kwaliteit verhouding

 • flexibiliteit in het regelen van afspraken

 • vriendelijkheid, geduld, correcte houding en informatie

 • competente houding van de lesgevers/geefsters

Contact opnemen